CAVOK

Dohľadnosť, oblačnosť a stav počasia sú lepšie, ako stanovené hodnoty alebo podmienky(Visibility, clooud and present weather better than prescribed values or conditions)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...