Froudovo číslo

Bezrozmerné číslo vyjadrujúce podobnosť obtekania modelu a skutočného diela, keď pri obtekaní prevláda vplyv zemského zrýchlenia  (napr. pri meraní hydrodynamických síl pôsobiacich na loď za plavby pri tvorení vĺn na voľnej vodnej hladine)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...