Indukovaný odpor

Odpor, ktorý vzniká pri telesách so vztlakom. Vztlak nie je po telese ( najmä krídle) rovnomerne rozdelený. Preto podľa teórie o cirkulácii nastáva oddeľovanie vírov i na iných miestach, než na koncoch telesa. Indukovaný odpor je potom súčtom parciálnych indukovaných odporov pozdĺž celého telesa ( krídla). Je priamo úmerný štvorcu vztlaku a nepriamo úmerný štíhlosti. Keďže závisí od vztlaku, závisí i od uhla nábehu.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...