Karburátor

Prístroj na prípravu zápalnej zmesi jemne rozprášeného ľahkého paliva a vzduchu vo výbušných spaľovacích motoroch

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...