Kritická rýchlosť

1. medzná rýchlosť, totožná s rýchlosťou zvuku, ktorú tekutina môže nadobudnúť v najmenšom priereze prúdovej rúry, 2 – rýchlosť, pri ktorej kmitanie krídiel, chvostových plôch ap. nadobudne charakter netlmeného kmitania. Jej veľkosť je závislá od rozloženia hmôt v krídle, od jeho elastických a aerodynamických vlastností, od vyváženia kormidiel ap.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...