Letectvo

1. náuka o umelom pohybe telies vo vzduchu pôsobením zariadení v nich obsiahnutých, 2. súhrn všetkých zariadení a činností na to potrebných

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...