Letový plán

Písomná správa veliteľa lietadla o zamýšľanom lete, pripravená na podklade získaných správ o všeobecnej poveternostnej situácii a jej vývoji, o zariadeniach použiteľných pre lietanie a o zariadeniach použiteľných pre styk posádky lietadla s osobami riadiacimi a kontrolujúcimi leteckú prevádzku

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...