Mechanická podobnosť

Jednoznačná príbuznosť dvoch geometrických útvarov, kde odpovedajúce si body útvarov majú v úmerných dobách úmerne zrýchlenie toho istého smeru a zmyslu a úmerné rýchlosti toho istého smeru a zmyslu, takže pomer rýchlosti a pomer zrýchlení je stály ( dva zjavy sú mechanicky podobné, keď ich bezdimenzionálne argumenty sú rovnaké)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...