Nosný profil

Profil, ktorý je schopný vyvodiť vztlak. V užšom zmysle profil krídla o značnom prehnutí strednej krivky profilu a značnej hrúbke, vykazujúci veľkú hodnotu súčiniteľa vztlaku

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...