Nosný systém

Podstatná časť draka lietadla, pozostávajúca z krídel, vystužení, pomocných plôšok ap. Sem sa zahrnuje aj motorové lože, ak s nosnou sústavou tvorí neoddeliteľný celok

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...