Odľahčovací otvor

Otvor, ktorého účelom je zmenšiť nepriaznivé rozloženie napätia v súčiastke

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...