Oktánové číslo

Miera antidetonačnej schopnosti ľahkých pohonných hmôt (benzínov), udávajúca pomerný obsah izooktánu v porovnávacej zmesi izooktánu a n- heptánu, ktorá v meracom motore má rovnakú antidetonačnú schopnosť ako skúšaná pohonná hmota

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...