Ovládateľnosť

Schopnosť lietadla vykonávať pohyby podľa ohybov riadiacich prístrojov ( s vynaložením primerane malej sily pilota)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...