Piest

Časť piestového motora uzatvárajúca valec, ktorá koná priamočiary vratný pohyb a prenáša tlak plynov na ojnicu a zalomený hriadeľ

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...