Valec

Časť priestorového motora, kruhového prierezu, tvoriaca pracovný priestor, v ktorom sa pohybuje piest

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...