Počtársky násobok

Bezrozmerné číslo vyjadrujúce pomer medzi zaťažením na medzu pevnosti a zaťažením základným, pričom základné zaťaženie je vždy určené príslušným prípadom letu, pristátia alebo iným zvláštnym predpokladom zaťaženia a jeho veľkosť je odvodená z jednonásobku váhy lietadla, poprípade z iných prvotných hodnôt, ak nie je vzťah k váhe lietadla

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...