Polárny diagram

Diagram znázorňujúci závislosť medzi súčiniteľom vztlaku a odporu pri rozličných uhloch nábehu, Krivka znázorňujúca túto závislosť je polára

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...