Povrchové trenie

Trenie vzniknuté prúdením vzduchu pozdĺž povrchu telesa. Na toto trenie má zásadný vplyv medzná vrstva ( porovnaj trecí odpor)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...