Pozdĺžna os

Os X, os ležiaca v rovine súmernosti lietadla, preložená ťažiskom lietadla, vytýčeného smeru, ktorý je blízky smeru vodorovnému ( napr. rovnobežná s osou trupu, s osou vrtule, s tetivou profilu ap)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...