Predstih

Zapálenie skomprimovanej horľavej zmesi výbušného motora prv, ako piest dosiahne hornú mŕtvu polohu. Veľkosť predstihu sa meria v milimetroch dráhy piesta alebo v stupňoch otáčania kľuky od okamžiku zápalu až po dosiahnutie hornej mŕtvej polohy

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...