Prúdnica

Orientovaná vektorová čiara v rýchlostnom poli takej vlastnosti, že vektory rýchlosti v bodoch, cez ktoré prúdnica prechádza, sú k nej v každom okamžiku tangenciálne. Je to os prúdového vlákna, vytvoreného časticami tekutiny meniacimi postupne svoj stav

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...