Prúdový motor

Motor, v ktorom horením vzniknuté spaliny expandujú vo výtokovej dýze, kde sa mení ich tepelná a tlaková energia na pohybovú energiu výtokových plynov. Ťah prúdového motora je určený rozdielom výstupnej hybnosti plynov a vstupnej hybnosti vzduchu nasávaného motorom

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...