Prúdový motor bez kompresora

Náporový motor, pri ktorom vysoký náporový tlak, vzniknutý po prekročení rýchlosti zvuku rázovou kompresiou za čelnou rázovou vlnou, nahradzuje kompresor

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...