Pulzačný motor

Náporový motor s prerušovaným spaľovacím procesom. Čerstvý vzduch vstupuje do spaľovacieho priestoru cez pohyblivé klapky, ktoré sa pri explózií výbušnej zmesi zavrú spätným tlakom. Podtlak, ktorý vznikne v spaľovacej komore po úniku spálených plynov rezonančnou rúrkou, otvorí nasávacie klapky

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...