Rádiová stanica

Technické zariadenie ( vrátane vlastných prístrojov), slúžiace na vysielanie a prijímanie správ alebo signálov rádio prístrojmi

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...