Reynoldsovo číslo

Bezrozmerné číslo vyjadrujúce fyzikálnu podobnosť obtekania modelu a skutočného diela, keď pri obtekaní prevláda vplyv väzkosti tekutiny. Obtekanie modelu a skutočného diela je navzájom podobné, keď sú v oboch prípadoch rovnaké Reynoldsove čísla.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...