Rovnovážny diagram letu

Diagram znázorňujúci vplyv rozličných zmien ( výšky, zaťaženia, nosnej plochy, výkonnosti) na výkony lietadla. V diagrame je vynesený jednak ťah vrtule, jednak odpor lietadla pre každý dynamický tlak ( resp. rýchlosť)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...