Samovznietenie

Schopnosť vznietenia látky bez styku so zdrojom tepla o vyššej teplote2. vznietenie pohonnej zmesi vo valci výbušných motorov, spôsobené vplyvom vysokej kompresnej teploty značne skomprimovanej pohonnej zmesi alebo vplyvom vysokej teploty niektorej prehriatej časti kompresného priestoru

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...