Skúška vytrvalosti

Skúška motora na brzde, pri ktorej je motor po 90 hodín v nepretržitom chode

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...