Súčiniteľ kinematickej viskozity

Podiel zo súčiniteľa väzkosti a mernej hmoty tekutiny, ktorého rozmer v technickej miere jem2/s

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...