Súradnicový systém

Vzťažný systém, vzhľadom na ktorý určujeme polohu bodov útvaru ich súradnicami,súradnicový systém základný ( absolútny) pevne spojený so zemou ( Xo, Yo, Zo), o počiatku v ľubovoľnom pevnom bode,súradnicový systém pevne spojený s lietadlom ( X, Y, Z), o počiatku v ťažisku lietadla,Súradnicový systém viazaný na dráhu ťažiska lietadla ( x, y, z), o počiatku v ťažisku lietadla

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...