Teória vrtule

Elementárna teória ( Drzewieckého) – teória umožňujúca stanoviť ťah, moment, účinnosť ap. vrtule tým, že vrtuľový list rozdeľuje na elementárne nosné plôšky,2. impulzová ( Froudova) – teória umožňujúca stanoviť ťah, moment, účinnosť ap. vrtule na základe zmeny hybnosti vzduchu urýchľovaného vrtuľou

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...