Tunel s podkritickou rýchlosťou

Aerodynamický tunel, v ktorom vzdušný prúd preteká cez skúšobný priestor rýchlosťou menšou, než aká je rýchlosť zvuku v danom prúdiacom prostredí

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...