Vodorovná os

Os, Xo, Yo, os preložená ľubovoľne zvoleným počiatkom súradnicovej sústavy pevne spojenej so zemou, kolmo na zvislú rovinu ( YoZo, ZoXo)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...