Blížna

Middle Marker (stredný marker) je ďalšia navigačná pomôcka, ktorá sa nachádza približne 1 kilometer (0,5 míle) od prahovej čiary dráhy. Tento marker signalizuje pilotovi, že sa nachádza v blízkosti bodu, kde by malo lietadlo začať finálny prístup k pristávacej dráhe. Frekvencia signálu je tiež 75 MHz a signál je zobrazený ako série tónov alebo svetelných signálov v kokpite.

Kedy Middle Markeru hovorilo Blížna.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...