SHOWTAM

NOTAM zvláštnej série, oznamujúci stanovenou formou nebezpečné podmienky na pohybovej ploche spôsobené snehom, ľadom, topiacim sa snehom alebo stojatou vodou pôvodom zo snehu(A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...