Turboprúdový motor

Prúdový motor, ktorého kompresor je poháňaný obvykle turbínou na splodiny horenia. Turbína je určená len na pohon kompresora. Ťah motora je vyvodený len reakciou výtokových plynov

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...