Turbovrtuľový motor

Prúdový motor pre vysoké podzvukové rýchlosti, ktorého spaľovacia turbína súčasne poháňa kompresor a vrtuľu, vrtuľa zaručuje veľký ťah pri štarte a dobrú účinnosť pri malých rýchlostiach letu, prúd výtokových plynov zvyšuje ťah pri veľkých rýchlostiach letu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...