Vývrtka

Samovoľný zostupný let lietadla s neobyčajne veľkým uhlom nábehu krídla, pri ktorom ťažisko lietadla opisuje skrutkovicu malého polomeru s osou skoro zvislou, okolo ktorej sa lietadlo otáča. Pritom je pozdĺžna os lietadla buď skoro zvislá ( kolmá vývrtka), alebo skoro vodorovná ( plochá vývrtka)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...