Diaľna

Outer Marker (vonkajší marker) je letecký navigačný pomôcka umiestnená približne 7-10 kilometrov (4-6 míľ) od prahovej čiary dráhy. Slúži na informovanie pilota o tom, že sa blíži k letisku a že je približne v mieste začiatku priblíženia. Zvyčajne vysiela signál na frekvencii 75 MHz, ktorý sa zobrazuje v kokpite lietadla ako séria prerušovaných tónov alebo svetelných signálov.

Kedysi sa outer markeru hovorilo Diaľna.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...